เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีอาร์วายคูลเฟรช จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัทไทรย์ คอมพานี จำกัดก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ 1.คุณฮีโร ยามานาชิ 2.คุณเกริกชัย พึ่งชาญชัยกุล และ 3.คุณทิพภา ฉันทัชบุญดำรง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตและการจำหน่ายสินค้านำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนที่มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย


บริษัท ไทรย์ คอมพานี จำกัด

ก่อตั้งวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2533 มีทุนจดทะเบียน 29.86 ล้านเยน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9-11-4 ฟุตาบะ-โช, นุมาซุ-ซิตี้, ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำของประเทศญี่ปุ่นในการผลิตเจลเก็บความเย็นและความร้อน โดยได้มีการพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ภายใต้มาตรฐานการรับรองระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ(ISO)อีกทั้งตอนนี้บริษัทยังมีสาขาอยู่ที่

 • 51-1 sakurakawa maeda, mizusawa-ku,
  oushu-city, iwate, japan
  Japan Office
 • 44-1 munbong-dong il san dong ku ko_yand city
  kyounggi-do, korea
  Korea Office
 • 1f., no.22, ln. 267, huacheng rd., sinjhuang dist.,
  new taipei city 24252, taiwan (r.o.c.)
  Taiwan Office
 • 530 M.8 T.Taiban-mai, A.muangsamutprakarn,
  Samutprakarn 10280
  Thailand Office
Office
1
สาขาโตโฮคุ

(Tohoku Branch -Trycompany co., ltd.) 51-1 sakurakawa maeda, mizusawa-ku, oushu-city, iwate, japan

Office
2
สาขาเกาหลี

(Korea Branch - Trycompany Korea co.,ltd.) 44-1 munbong-dong il san dong ku ko_yand city kyounggi-do, korea

Office
3
สาขาไต้หวัน

(Taiwan Branch - Tryindustry co.,ltd.) 1f., no.22, ln. 267, huacheng rd., sinjhuang dist., new taipei city 24252, taiwan (r.o.c.)

Office
4
สาขาไทย

(บริษัท ทีอาร์วายคูลเฟรช จำกัด) 530 ม.8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

นอกจากนี้บริษัท ทีอาร์วายคูลเฟรช จำกัด ยังใช้เป็นแหล่งศูนย์กลางของการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์เก็บความเย็นและความร้อนออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต
วิสัยทัศน์
สร้างคุณค่าเพื่ออนาคตและตั้งเป้าหมายเพื่อให้เป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่เป็นไปตามความพอใจของลูกค้าได้ และการสนับสนุนสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์สู่สังคม
พันธกิจ
พัฒนาสินค้าให้มีระบบการจัดการที่ดี และมีความทันสมัย โดยต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักการและแนวคิด
 • หลักการและแนวคิด
  บริษัท ทีอาร์วายคูลเฟลซ จำกัด
 • หลักการและแนวคิด
  บริษัท ทีอาร์วายคูลเฟลซ จำกัด
Smart
S
Safety

ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Smart
M
Mindful

เรามุ่งมั่นมอบบริการด้วยใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าทุกครั้ง

Smart
A
Approprlate

ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกระดับกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Smart
R
Rellable

เราต้องให้ลูกค้ายอมรับและไว้วางใจในสินค้า มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลดีต่อความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่า

Smart
T
Teamwork

ประสานความร่วมมือกัน เพื่อส่วนรวม ร่วมเป็นหนึ่งเดียว ทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด