เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

เจลประเภทกล่องพลาสติก

ผลิตภัณฑ์เจลประเภทกล่องพลาสติก 0°C, -11°C, -21°C
และกล่องประหยัดไฟในตู้เย็น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

เจลประเภทกล่องพลาสติก 0°C

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBH-300

น้ำหนัก (กรัม)      300

ขนาด (มิลลิเมตร)  100 X 150 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาความเย็นทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBH-600

น้ำหนัก (กรัม)      600

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 200 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาความเย็นทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBH-1200

น้ำหนัก (กรัม)      1,200

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 280 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาความเย็นทั่วไป

เจลประเภทกล่องพลาสติก -11°C

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBM-340

น้ำหนัก (กรัม)      340

ขนาด (มิลลิเมตร)  100 X 150 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBM-700

น้ำหนัก (กรัม)      700

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 200 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBM-1400

น้ำหนัก (กรัม)      1,400

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 280 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

เจลประเภทกล่องพลาสติก -21°C

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBL-340

น้ำหนัก (กรัม)      340

ขนาด (มิลลิเมตร)  100 X 150 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBL-700

น้ำหนัก (กรัม)      700

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 200 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool CBL-1400

น้ำหนัก (กรัม)      1,400

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 280 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม

กล่องประหยัดไฟในตู้เย็น

ชื่อผลิตภัณฑ์Reiki Mamoru

น้ำหนัก (กรัม)      650

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 200 X 25

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

กล่องบรรจุทำจากพอลิเอทิลลีน ซึ่งมีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขูดขีดจากของมีคม

การนำไปใช้

ใช้สำหรับประหยัดไฟในตู้เย็นและคงรักษาความเย็นในตู้เย็น ขณะที่ไฟฟ้าดับ