เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

แคชคูล แบ็ก

ผลิตภัณฑ์แคชคูล แบ็ก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Bag-S (1t)

                Catch Cool Bag-S (2t)

น้ำหนัก (กรัม)      -

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 275

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Bag-M (1t)

                Catch Cool Bag-M (2t)

น้ำหนัก (กรัม)      -

ขนาด (มิลลิเมตร)  245 X 325

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Bag-L (1t)

                Catch Cool Bag-L (2t)

น้ำหนัก (กรัม)      -

ขนาด (มิลลิเมตร)  280 X 375

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Bag-LL (1t)

                Catch Cool Bag-LL (2t)

น้ำหนัก (กรัม)      -

ขนาด (มิลลิเมตร)  350 X 475

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น