เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

ผลิตภัณฑ์เจลประเภทซองฟิล์ม ทีเอฟ-ซีรี่ย์

ผลิตภัณฑ์เจลประเภทซองฟิล์ม ทีเอฟ-ซีรี่ย์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool TF-30

น้ำหนัก (กรัม)      30

ขนาด (มิลลิเมตร)  70 X 90

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภท non-woven ซึ่งสามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นที่ผิวของฟิล์มและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสกับตัวสินค้า และเนื่องจากฟิล์มมีสมบัติในการทนทานต่อการขีดข่วนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มีความแหลมคมได้ดี

การนำไปใช้

ใช้รักษาความเย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่ของสินค้า เหมาะกับธุรกิจประเภทเค้ก เบเกอรี่ เวชภัณฑ์ยา สารเคมี อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับหยดน้ำหรือสินค้ามีความแหลมคม)

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool TF-40

น้ำหนัก (กรัม)      40

ขนาด (มิลลิเมตร)  70 X 100

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภท non-woven ซึ่งสามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นที่ผิวของฟิล์มและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสกับตัวสินค้า และเนื่องจากฟิล์มมีสมบัติในการทนทานต่อการขีดข่วนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มีความแหลมคมได้ดี

การนำไปใช้

ใช้รักษาความเย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่ของสินค้า เหมาะกับธุรกิจประเภทเค้ก เบเกอรี่ เวชภัณฑ์ยา สารเคมี อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับหยดน้ำหรือสินค้ามีความแหลมคม)

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool TF-100

น้ำหนัก (กรัม)      100

ขนาด (มิลลิเมตร)  90 X 140

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภท non-woven ซึ่งสามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นที่ผิวของฟิล์มและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสกับตัวสินค้า และเนื่องจากฟิล์มมีสมบัติในการทนทานต่อการขีดข่วนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มีความแหลมคมได้ดี

การนำไปใช้

ใช้รักษาความเย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่ของสินค้า เหมาะกับธุรกิจประเภทเค้ก เบเกอรี่ เวชภัณฑ์ยา สารเคมี อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับหยดน้ำหรือสินค้ามีความแหลมคม)

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool TF-200

น้ำหนัก (กรัม)      200

ขนาด (มิลลิเมตร)  110 X 160

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภท non-woven ซึ่งสามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นที่ผิวของฟิล์มและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสกับตัวสินค้า และเนื่องจากฟิล์มมีสมบัติในการทนทานต่อการขีดข่วนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มีความแหลมคมได้ดี

การนำไปใช้

ใช้รักษาความเย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่ของสินค้า เหมาะกับธุรกิจประเภทเค้ก เบเกอรี่ เวชภัณฑ์ยา สารเคมี อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับหยดน้ำหรือสินค้ามีความแหลมคม)

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool TF-500

น้ำหนัก (กรัม)      500

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 220

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มของผลิตภัณฑ์นี้เป็นประเภท non-woven ซึ่งสามารถดูดซับน้ำที่เกิดจากการควบแน่นที่ผิวของฟิล์มและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสกับตัวสินค้า และเนื่องจากฟิล์มมีสมบัติในการทนทานต่อการขีดข่วนที่ดี ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้กับสินค้าที่มีความแหลมคมได้ดี

การนำไปใช้

ใช้รักษาความเย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่ของสินค้า เหมาะกับธุรกิจประเภทเค้ก เบเกอรี่ เวชภัณฑ์ยา สารเคมี อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับหยดน้ำหรือสินค้ามีความแหลมคม)