เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

เจลประเภทซองฟิล์ม

ผลิตภัณฑ์เจลประเภทซองฟิล์ม -11°C และ -21°C

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

เจลประเภทซองฟิล์ม -11°C

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-40 -11°C

น้ำหนัก (กรัม)      40

ขนาด (มิลลิเมตร)  70 X 100

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-200 -11°C

น้ำหนัก (กรัม)      200

ขนาด (มิลลิเมตร)  110 X 160

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-500 -11°C

น้ำหนัก (กรัม)      500

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 220

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าแช่แข็ง

เจลประเภทซองฟิล์ม -21°C

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-40 -21°C

น้ำหนัก (กรัม)      40

ขนาด (มิลลิเมตร)  70 X 100

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-200 -21°C

น้ำหนัก (กรัม)      200

ขนาด (มิลลิเมตร)  110 X 160

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool MCH-500 -21°C

น้ำหนัก (กรัม)      500

ขนาด (มิลลิเมตร)  140 X 220

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ฟิล์มทำจากไนลอน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่เป็นไอศกรีม