เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

Business

ธุรกิจด้านเค้ก เบเกอรี่ ขนมหวาน ชีส และเนย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านเค้ก เบเกอรี่ ขนมหวาน ชีส และเนย ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ -11°C หรือ -21°C และรักษาความร้อนที่อุณหภูมิ 6°C หรือ 55°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านไอศกรีม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านไอศกรีม ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

3. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านผัก ผลไม้ และดอกไม้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านผัก ผลไม้ และดอกไม้ ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านเครื่องดื่ม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านเครื่องดื่ม ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ -11°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านอาหารสด และอาหารแช่แข็ง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านอาหารสด และอาหารแช่แข็ง ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ของเราที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านอาหารสด  ได้แก่

1.1 เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก  ได้แก่

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

1.2 แคชคูล เอบีเอส  ได้แก่

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

1.3 แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

1.4 กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้ยาวนานขึ้น

1.5 แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

2. ผลิตภัณฑ์ของเราที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านอาหารแช่แข็ง  ได้แก่

2.1 เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก  ได้แก่

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

2.2 เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก  ได้แก่

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2.3 กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C หรือ -21°C ได้ยาวนานขึ้น

2.4 แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. เจลประคบเย็นและร้อน

ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือตา หรือใช้เพื่อประคบไข้

5. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้ยาวนานขึ้น

6. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านการบริการขนส่ง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านการบริการขนส่ง ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ -11°C หรือ -21°C และรักษาความร้อนที่อุณหภูมิ 6°C หรือ 55°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ -11°C หรือ -21°C และรักษาความร้อนที่อุณหภูมิ 6°C หรือ 55°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านงานวิจัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านงานวิจัย ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -11°C  เช่น

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ -21°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้รักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือ -11°C หรือ -21°C และรักษาความร้อนที่อุณหภูมิ 6°C หรือ 55°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

ธุรกิจด้านกีฬา และสันทนาการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านกีฬา และสันทนาการ ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. เจลประคบเย็นและร้อน

ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือตา หรือใช้เพื่อประคบไข้

5. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้ยาวนานขึ้น

6. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น

7. Neck Cooler

ใช้พันคอเพื่อให้เกิดความสดชื่นและเย็นสบาย

ธุรกิจด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กับธุรกิจด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่

1. เจลประเภทซองฟิล์มและกล่องพลาสติก

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

2. แคชคูล เอบีเอส

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C หรือใช้สำหรับดูดซับของเหลวจากตัวสินค้าของคุณ

3. แคชคูล แมท

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C  เช่น

4. กล่องเก็บความร้อนและความเย็น และด็อกเตอร์คูล

ใช้สำหรับรักษาความเย็นที่อุณหภูมิ 2-8°C ได้ยาวนานขึ้น

5. แคชคูล แบ็ก และ แคชคูล บ็อกซ์

ใช้รักษาอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ ได้ยาวนานขึ้น เช่น