เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

กล่องเก็บความร้อนและความเย็น

ผลิตภัณฑ์กล่องเก็บความร้อนและความเย็นและด็อกเตอร์คูล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

กล่องเก็บความร้อนและความเย็น

ชื่อผลิตภัณฑ์Hot&Cool Container Box (ฟ้า)

ความจุ (ลิตร)      18.7

ขนาด (มิลลิเมตร)  430 X 290 X 150 (ด้านใน)

                       505 X 400 X 240 (ด้านนอก)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง

การนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ร่วมกับด็อกเตอร์คูล เพื่อคงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือ
ความเย็นให้แก่สินค้า ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลิตภัณฑ์Hot&Cool Container Box (ส้ม)

ความจุ (ลิตร)      18.7

ขนาด (มิลลิเมตร)  430 X 290 X 150 (ด้านใน)

                       505 X 400 X 240 (ด้านนอก)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง

การนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ร่วมกับด็อกเตอร์คูล เพื่อคงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือ
ความเย็นให้แก่สินค้า ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ด็อกเตอร์คูล

ชื่อผลิตภัณฑ์Doctor Cool 0°C

น้ำหนัก (กรัม)      1,000

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 315 X 28

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง วัสดุที่ใช้ทำกล่องมาจากพอลิเอทิลีน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการคงรักษาอุณหภูมิ 2-8°C ใช้ร่วมกับ Hot&Cool Container Box

ชื่อผลิตภัณฑ์Doctor Cool -11°C

น้ำหนัก (กรัม)      1,200

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 315 X 28

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง วัสดุที่ใช้ทำกล่องมาจากพอลิเอทิลีน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการคงรักษาอุณหภูมิ -11°C ใช้ร่วมกับ Hot&Cool Container Box

ชื่อผลิตภัณฑ์Doctor Cool -21°C

น้ำหนัก (กรัม)      1,200

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 315 X 28

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง วัสดุที่ใช้ทำกล่องมาจากพอลิเอทิลีน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการคงรักษาอุณหภูมิ -21°C ใช้ร่วมกับ Hot&Cool Container Box

ชื่อผลิตภัณฑ์Doctor Cool 6°C

น้ำหนัก (กรัม)      900

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 315 X 28

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง วัสดุที่ใช้ทำกล่องมาจากพอลิเอทิลีน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการคงรักษาอุณหภูมิ 6°C ใช้ร่วมกับ Hot&Cool Container Box

ชื่อผลิตภัณฑ์Doctor Cool 55°C

น้ำหนัก (กรัม)      900

ขนาด (มิลลิเมตร)  200 X 315 X 28

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นกล่องพลาสติกแข็ง วัสดุที่ใช้ทำกล่องมาจากพอลิเอทิลีน

การนำไปใช้

เหมาะกับธุรกิจประเภทสินค้าที่ต้องการคงรักษาอุณหภูมิ 55°C ใช้ร่วมกับ Hot&Cool Container Box