เวลางาน : จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 ติดต่อเรา : +66(0) 2-707-8577 อีเมล์ : sales@trycoolfresh.com

แคชคูล บ็อกซ์

ผลิตภัณฑ์แคชคูล บ็อกซ์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Box-M

ความจุ (ลิตร)      60L

ขนาด (มิลลิเมตร)  340 X 400 X 450 (ด้านใน)

                       370 X 420 X 470 (ด้านนอก)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น
- สามารถพับเก็บได้

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Box-L

ความจุ (ลิตร)      85L

ขนาด (มิลลิเมตร)  340 X 550 X 460 (ด้านใน)

                       370 X 570 X 470 (ด้านนอก)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น
- สามารถพับเก็บได้

ชื่อผลิตภัณฑ์Catch Cool Box-MB

ความจุ (ลิตร)      45L

ขนาด (มิลลิเมตร)  350 X 360 X 380 (ด้านใน)

                       400 X 400 X 430 (ด้านนอก)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ทำจากวัสดุ MPET/PE Foam

การนำไปใช้

คงสภาวะอุณหภูมิความร้อนหรือความเย็นให้แก่สินค้าได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับ แคชคูล เจล ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาความเย็นยาวนานมากยิ่งขึ้น
- ใช้กับรถจักรยานยนต์